ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  
 
จำนวนผู้เข้าชม    

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 62
ปีนี้มีคนเข้าชม : 202
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 2923

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
หลักสูตรอบรม    
 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 
เปิดรับสมัคร อบรมภาคทฤษฎี “ผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่และผู้ขอต่ออายุใบขับขี่”  


 download>>>รายละเอียดการรับสมัครเข้าอบรม


ข้อมูลเพิ่มเติม

1. เป็นการอบรมภาคทฤษฎีตามระเบียบกรมขนส่ง ขอใบขับขี่ใหม่ 4

ชม./400 บาท  ต่ออายุใบขับขี่ 1 ชม./200 บาท

2. ผ่านการอบรมแล้วจะได้รับหนังสือรับรองจากทางมหาวิทยาลัยฯ

สามารถใช้ได้กับขนส่งมทุกพื้นที่ อายุใบรับรองไม่เกิน 6 เดือน

 

*การต่ออายุใบขับขี่ (ยื่นก่อนใบขับขี่สิ้นอายุ ไม่เกิน 3 เดือน)


ขั้นตอนการสมัคร
 
สมัครออนไลน์

 
1. ชำระเงินค่าสมัคร โดยชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย

สาขา161 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่บัญชี 161-2-41122-1

ชื่อบัญชี โครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรม มรภ.พระนคร

 
 
2. กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน โดยดาวน์โหลดแบบ

ฟอร์มใบสมัครได้ที่  คลิ๊กที่นี่

พร้อมไฟล์แสกนหรือรูปภาพ ใบเสร็จการชำระเงิน

ส่งกลับมาที่ E-mail:AST.PNRU@gmail.com
 
3. ติดต่อสอบถามหรือยืนยันการสมัครและการชำระเงินได้ที่

สำนักบริการวิชาการและฝึกอบรม

โทร.02-544-8063,096-558-3268
 
สมัครด้วยตนเอง
 
ติดต่อขอรับใบสมัครและชำระเงินได้ที่สำนักบริการวิชาการและฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน

กรุงเทพ โทร 02-544-8063,096-558-3286 

สำนักบริการวิชาการและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220

โทร.02-554-8064 E-mail: ats.pnru@gmail.com